administacja publiczna

LEX SILOS, czyli o ostatniej nowelizacji Prawa budowalnego

LEX SILOS, czyli o zmianach w Prawie budowlanym LEX SILOS  – tak nazwana została ustawa z dnia z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023r., poz. 967). Celem wprowadzenia nowych przepisów w zakresie prawa budowalnego było […]

LEX SILOS, czyli o ostatniej nowelizacji Prawa budowalnego Read More »

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach”

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach” Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem. Pomimo że zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw.

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach” Read More »

Doręczenia elektroniczne jako sposób komunikacji między administracją publiczną i obywatelem

Doręczenia elektroniczne jako sposób komunikacji między administracją publiczną i obywatelem Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2320) zawiera szeroki zakres regulacji, dzięki którym komunikacja między administracją publiczną a obywatelami ma zostać uproszczona. E-doręczenie będzie traktowane na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

Doręczenia elektroniczne jako sposób komunikacji między administracją publiczną i obywatelem Read More »

× Jestem na Whatsapp