elektronizacja

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca     Zgodnie z regulacją art. 61 ustawy p.z.p. komunikacja na linii zamawiający – wykonawca, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający zamieszcza w […]

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca Read More »

Doręczenia elektroniczne jako sposób komunikacji między administracją publiczną i obywatelem

Doręczenia elektroniczne jako sposób komunikacji między administracją publiczną i obywatelem Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2320) zawiera szeroki zakres regulacji, dzięki którym komunikacja między administracją publiczną a obywatelami ma zostać uproszczona. E-doręczenie będzie traktowane na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

Doręczenia elektroniczne jako sposób komunikacji między administracją publiczną i obywatelem Read More »

× Jestem na Whatsapp