Poradnik zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to jedna z tych dziedzin prawa, która wymaga  – zarówno od teoretyków a przede wszystkim od praktyków – znajomości nie tylko przepisów prawa, ale także różnorakich narzędzi technicznych. Zmiana ustawy, której przepisy stosuje się do postępowań wszczynanych po 01 stycznia 2021 roku, wprowadziła mechanizmy usprawniające nie tylko prowadzenie samego postępowania, ale także komunikację na linii zamawiający – wykonawca oraz zamawiający – Urząd Zamówień Publicznych. W mojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmowałam się zamówieniami publicznymi na dwóch płaszczyznach –  realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowania i przeprowadzenia całego postępowania (od sporządzenia SWZ do zawarcia umowy). Patrząc z perspektywy czasu zaczęłam „od końca”, ale nie zmienia to mojej opinii na temat tej dziedziny prawa – tak bogatej różnorodności stanów faktycznych i regulacji próżno szukać w innych dziedzinach!
Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tą dziedziną prawa, jak również motywowana chęcią podzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniem w tej dziedzinie, zapraszam Państwa do zapoznania się z przygotowanymi przeze mnie materiałami, które powstają podczas prowadzenia bloku tematycznego „Prawo zamówień publicznych” (materiały pojawiają się w poniedziałki, środy i piątki na Facebooku). 
 

Poniżej przedstawiam poradnik zamówień publicznych:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – definicja

2. Zamawiający oraz wykonawca czyli o rolach w postępowaniu

3. Zamawiający publiczni

4. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe

5. Wyłączenie przedmiotowe stosowania PZP w zakresie usług

6. Główne zasady udzielania zamówień publicznych

7. Ograniczenie zasady jawności postępowania

8. Forma postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

× Jestem na Whatsapp