Radca Prawny Anna Kołodziej-Matuzik
Radca Prawny z Krakowa

Zajmuję się sprawami z zakresu:

1). Prawa administracyjnego:

– sporządzanie opinii prawnych;

– sporządzanie pism w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz reprezentacja w postępowaniu;

– sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarg do NSA oraz zastępstwo procesowe;

2). Prawa budowlanego:

– kompleksowa obsługa w procesie związanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

3). Prawa cywilnego:

– sporządzanie pism/opinii;

– przygotowanie i opiniowanie umów pomiędzy osobami fizycznymi, a także przedsiębiorcami;

– sporządzanie pozwów/wniosków w postępowaniu nieprocesowym wraz z reprezentacją w postępowaniu sądowym;

4). Spraw majątkowych i niemajątkowych dotyczących nieruchomości, w tym prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych (posiadanie/służebności gruntowe/służebności osobiste);

– sporządzanie pism/opinii;

– sporządzanie pozwów/wniosków w postępowaniu nieprocesowym wraz z reprezentacją w postępowaniu sądowym;

– bieżące doradztwo w zakresie zleconym przez klienta;

5). Prawa spadkowego:

– sporządzanie opinii/analiz dotyczących majątku spadkowego;

– sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku/dział spadku, pozwów o zachowek wraz z reprezentacją w postępowaniu sądowym;

6). Prawa zamówień publicznych

– bieżąca pomoc w postępowaniach zarówno dla zamawiającego jak i wykonawcy, w tym wyjaśnianie wątpliwości, opiniowanie w zakresie poprawności i kompletności składanych ofert lub innych wymaganych dokumentów;

– sporządzanie odwołań do KIO;

 

 

 

 

Zamówienia publiczne

Pomoc zarówno dla zamawiającego jak i wykonawcy

Sporządzanie umów

Należyte zabezpieczenie interesów

Prawo budowlane

Kompleksowa obsługa – od uzyskania pozwolenia na budowę do oddania do użytkowania

× Jestem na Whatsapp