Radca Prawny Anna Kołodziej-Matuzik
Radca Prawny z Krakowa

O mnie:

W 2015 roku ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
broniąc pracę magisterką pt. Legitymacja procesowa w procesie
inwestycyjnym napisaną pod kierownictwem
prof. dr. hab. Tadeusza Wosia.

W latach 2016 – 2018 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną zdanym egzaminem, uzyskując tytuł zawodowy Radcy Prawnego.

Od lipca 2019 roku jestem wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

W styczniu 2022 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku
„Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”
na Wydziale Prawai Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.

W roku akademickim 2022/2023 rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku: „Prawo zamówień publicznych” na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

× Jestem na Whatsapp