Finanse publiczne

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach”

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach” Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem. Pomimo że zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. […]

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach” Read More »

Doręczenia elektroniczne jako sposób komunikacji między administracją publiczną i obywatelem

Doręczenia elektroniczne jako sposób komunikacji między administracją publiczną i obywatelem Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2320) zawiera szeroki zakres regulacji, dzięki którym komunikacja między administracją publiczną a obywatelami ma zostać uproszczona. E-doręczenie będzie traktowane na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

Doręczenia elektroniczne jako sposób komunikacji między administracją publiczną i obywatelem Read More »

Klauzule niedozwolone w umowach zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzule niedozwolone w umowach zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego W dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu regulacje dotyczące tzw. klauzul abuzywnych określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.). Określony w art. 433 ustawy katalog niedozwolonych postanowień umownych jest realizacją

Klauzule niedozwolone w umowach zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Read More »

Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy

Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy Wśród mechanizmów pomocowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19 ustawodawca w art. 15zze4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych praz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.

Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy Read More »

Centralny Rejestr Umów

Centralny Rejestr Umów Centralny Rejestr Umów jest nowym instrumentem realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Zalicza się także do szeroko rozumianej kategorii instrumentów umożliwiających społeczną kontrolę działalności państwa. Dotychczas udostępnianie rejestrów umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych odbywało się na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji, bądź to w trybie udostępnienia na

Centralny Rejestr Umów Read More »

× Jestem na Whatsapp