LEX SILOS, czyli o ostatniej nowelizacji Prawa budowalnego

LEX SILOS, czyli o zmianach w Prawie budowlanym

LEX SILOS
LEX SILOS  – tak nazwana została ustawa z dnia z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023r., poz. 967).
Celem wprowadzenia nowych przepisów w zakresie prawa budowalnego było przyspieszenie i usprawnienie realizowania inwestycji budowlanych w gospodarstwach rolnych. Przyczyną wprowadzonych zmian był między innymi nadmierny przywóz produktów rolnych z Ukrainy, destabilizujący krajowy rynek rolny, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 32 oraz 33 Prawa budowlanego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa: jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (pkt 32) oraz  obiektów budowlanych służących przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (pkt 33).
Z kolei budowa jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 mi wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 33 Praw budowlanego.
Najwięcej trudności interpretacyjnych dostarcza użyte w LEX SILOS ogólne sformułowanie „związane z produkcją rolną”.  Zwrot ten nie posiada definicji ustawowej w Prawie budowlanym, a ustawodawca nie zdecydował się na zastosowanie w znowelizowanych przepisach odesłania do definicji znajdujących się w innych aktach prawnych: ustawie o podatku rolnym, czy też w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie ma również odesłania do przepisów o zabudowie zagrodowej lub siedliskowej. Koniczne będzie zatem doprecyzowanie znaczenia ww. pojęcia poprzez kolejną zmianę ustawy, bądź też poczekanie na orzecznictwo sądów administracyjnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× Jestem na Whatsapp