dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe – kategorie spadkobierców oraz wysokość udziałów Dziedziczenie ustawowe – kategorie spadkobierców raz wysokość udziałów określone została w art. 931 – 940 kodeksu cywilnego.  Kategoria I oraz II – dzieci, małżonek oraz rodzice W kategorii pierwszej znajdują się dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych. Część przypadająca małżonkowi nie może być […]

Dziedziczenie ustawowe Read More »

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa – art. 1059 kc Dziedziczenie ustawowe spadku, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1ha, uzależnione jest od daty śmierci spadkodawcy. W art. 1059 kc uregulowane zostało dziedziczenie ustawowe gospodarstwa. Zgodnie z tą regulacją spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku: stale pracują

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego Read More »

× Jestem na Whatsapp