umowy

Centralny Rejestr Umów

Centralny Rejestr Umów Centralny Rejestr Umów jest nowym instrumentem realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Zalicza się także do szeroko rozumianej kategorii instrumentów umożliwiających społeczną kontrolę działalności państwa. Dotychczas udostępnianie rejestrów umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych odbywało się na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji, bądź to w trybie udostępnienia na

Centralny Rejestr Umów Read More »

× Jestem na Whatsapp