prawo

Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna

Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna Ustawą z dnia 01 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych ustaw, dalej jako „ustawa”, wprowadzono istotne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej.  Kontrola trzeźwości pracowników Zmiany w Kodeksie pracy przyznają pracodawcy uprawnienie do kontroli trzeźwości pracowników jeżeli […]

Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna Read More »

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach”

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach” Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem. Pomimo że zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw.

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach” Read More »

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139 (1) § 1 kpc

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139(1) § 1 kpc Przewidziana w art. 1391 § 1 kodeksu postępowania cywilnego instytucja doręczenia pierwszego pisma procesowego przez komornika wprowadzona została nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 roku, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2019 roku. W uzasadnieniu

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139 (1) § 1 kpc Read More »

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie budowlanym

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie budowlanym Dzisiejszy wpis zawiera przegląd najważniejszych zmian w Prawie budowlanym,  wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 417). Przegląd najważniejszych zmian w Prawie budowlanym zaczynamy od  zasad uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie budowlanym Read More »

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP z zamówień publicznych udzielonych w 2022 roku podlega dwóm reżimom prawnym. Dla przypomnienia – do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przez dniem 01 stycznia 2021r. zamawiający zobowiązani byli stosować przepisy dotychczasowe. Natomiast postępowania wszczęte po dniu 01 stycznia 2021r. podlegały już w

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP Read More »

× Jestem na Whatsapp