Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów O ile wysoka temperatura i słoneczna pogoda oczekiwana jest podczas planowanego urlopu, szczególnie w okresie wakacyjnym, to praca wykonywana w ww. warunkach jest uciążliwa. Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie nie tylko przyznają pracodawcy określone uprawnienia, ale także nakładają na niego obowiązki związane z łagodzeniem […]

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów Read More »