Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy

Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy Wśród mechanizmów pomocowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19 ustawodawca w art. 15zze4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych praz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. […]

Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy Read More »