Maksymalna wysokość kary umownej w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

Maksymalna wysokość kary umownej w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego Problematyką wysokości kar umownych, w tym w szczególności ich maksymalnej wysokości, zajmowała się w grudniu ubiegłego roku Izba Cywilna Sądu Najwyższego. W pierwszej z omawianych uchwał, sygn. akt. III CZP 16/21, Sąd Najwyższy wyraził pogląd prawny, zgodnie z którym dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę […]

Maksymalna wysokość kary umownej w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego Read More »