finanse publiczne

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach”

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach” Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem. Pomimo że zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. […]

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach” Read More »

Centralny Rejestr Umów

Centralny Rejestr Umów Centralny Rejestr Umów jest nowym instrumentem realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Zalicza się także do szeroko rozumianej kategorii instrumentów umożliwiających społeczną kontrolę działalności państwa. Dotychczas udostępnianie rejestrów umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych odbywało się na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji, bądź to w trybie udostępnienia na

Centralny Rejestr Umów Read More »

× Jestem na Whatsapp