Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021r., poz. 1509), która weszła w życie 19 września 2021 roku, do kodeksu cywilnego wprowadzony został przepis dopuszczający możliwość dochodzenia naprawienie szkody niemajątkowej w sytuacji, gdy pokrzywdzonymi są osoby bliskie względem bezpośrednio poszkodowanego, a […]

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej Read More »