Postępowanie cywilne

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021r., poz. 1509), która weszła w życie 19 września 2021 roku, do kodeksu cywilnego wprowadzony został przepis dopuszczający możliwość dochodzenia naprawienie szkody niemajątkowej w sytuacji, gdy pokrzywdzonymi są osoby bliskie względem bezpośrednio poszkodowanego, a […]

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej Read More »

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139 (1) § 1 kpc

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139(1) § 1 kpc Przewidziana w art. 1391 § 1 kodeksu postępowania cywilnego instytucja doręczenia pierwszego pisma procesowego przez komornika wprowadzona została nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 roku, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2019 roku. W uzasadnieniu

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139 (1) § 1 kpc Read More »

× Jestem na Whatsapp