Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna

Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna Ustawą z dnia 01 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych ustaw, dalej jako „ustawa”, wprowadzono istotne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej.  Kontrola trzeźwości pracowników Zmiany w Kodeksie pracy przyznają pracodawcy uprawnienie do kontroli trzeźwości pracowników jeżeli […]

Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna Read More »