lipiec 2022

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów O ile wysoka temperatura i słoneczna pogoda oczekiwana jest podczas planowanego urlopu, szczególnie w okresie wakacyjnym, to praca wykonywana w ww. warunkach jest uciążliwa. Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie nie tylko przyznają pracodawcy określone uprawnienia, ale także nakładają na niego obowiązki związane z łagodzeniem […]

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów Read More »

Maksymalna wysokość kary umownej w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

Maksymalna wysokość kary umownej w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego Problematyką wysokości kar umownych, w tym w szczególności ich maksymalnej wysokości, zajmowała się w grudniu ubiegłego roku Izba Cywilna Sądu Najwyższego. W pierwszej z omawianych uchwał, sygn. akt. III CZP 16/21, Sąd Najwyższy wyraził pogląd prawny, zgodnie z którym dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę

Maksymalna wysokość kary umownej w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego Read More »

× Jestem na Whatsapp