kwiecień 2022

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021r., poz. 1509), która weszła w życie 19 września 2021 roku, do kodeksu cywilnego wprowadzony został przepis dopuszczający możliwość dochodzenia naprawienie szkody niemajątkowej w sytuacji, gdy pokrzywdzonymi są osoby bliskie względem bezpośrednio poszkodowanego, a […]

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej Read More »

Klauzule niedozwolone w umowach zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzule niedozwolone w umowach zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego W dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu regulacje dotyczące tzw. klauzul abuzywnych określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.). Określony w art. 433 ustawy katalog niedozwolonych postanowień umownych jest realizacją

Klauzule niedozwolone w umowach zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Read More »

× Jestem na Whatsapp