marzec 2022

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139 (1) § 1 kpc

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139(1) § 1 kpc Przewidziana w art. 1391 § 1 kodeksu postępowania cywilnego instytucja doręczenia pierwszego pisma procesowego przez komornika wprowadzona została nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 roku, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2019 roku. W uzasadnieniu […]

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139 (1) § 1 kpc Read More »

Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy

Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy Wśród mechanizmów pomocowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19 ustawodawca w art. 15zze4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych praz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.

Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy Read More »

× Jestem na Whatsapp