luty 2022

Zawezwanie do próby ugodowej jako mechanizm zawieszający bieg terminu przedawnienia.

Zawezwanie do próby ugodowej jako mechanizm przerywający bieg terminu przedawnienia. W dniu 30 czerwca 2022 roku wchodzi w życie istotna zmiana dotycząca zawieszenia biegu terminu przedawnienia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zgodnie z art. 123 pkt 1 i 3 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do […]

Zawezwanie do próby ugodowej jako mechanizm zawieszający bieg terminu przedawnienia. Read More »

Centralny Rejestr Umów

Centralny Rejestr Umów Centralny Rejestr Umów jest nowym instrumentem realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Zalicza się także do szeroko rozumianej kategorii instrumentów umożliwiających społeczną kontrolę działalności państwa. Dotychczas udostępnianie rejestrów umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych odbywało się na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji, bądź to w trybie udostępnienia na

Centralny Rejestr Umów Read More »

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie budowlanym

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie budowlanym Dzisiejszy wpis zawiera przegląd najważniejszych zmian w Prawie budowlanym,  wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 417). Przegląd najważniejszych zmian w Prawie budowlanym zaczynamy od  zasad uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie budowlanym Read More »

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP z zamówień publicznych udzielonych w 2022 roku podlega dwóm reżimom prawnym. Dla przypomnienia – do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przez dniem 01 stycznia 2021r. zamawiający zobowiązani byli stosować przepisy dotychczasowe. Natomiast postępowania wszczęte po dniu 01 stycznia 2021r. podlegały już w

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP Read More »

× Jestem na Whatsapp